Billigt skadeservice hvis bilen får skade

Billigt skadeservice hvis bilen får skade

Skulle uheldet være ude, og din bil har fået en skade, så har den brug for et skadeservice. Her kan du finde lidt nyttig viden til, hvordan du håndterer situationen på den letteste måde.

  • Anmeld skaden på bilen

Du skal hurtigst muligt efter hændelsen, anmelde skaden på bilen til dit forsikringsselskab. Her vil de også kunne vejlede dig om forløbet og oplyse om prisen for selvrisiko mv.

  • Få bilen på værksted

Kan bilen stadig køre, er det nemmest at køre den til det nærmeste værksted. Har du vejhjælp kan du med fordel kontakte dem, og bede dem bugsere din bil til nærmeste værksted, hvis den ikke længere kan køre. Husk at aftale ankomsten med dit værksted på forhånd. Du kan hurtigt og let booke online skadeservice.

  • Værkstedet vurderer skadens omfang

På værkstedet vil de nu gennemgå bilen, og vurdere skadens omfang. Er skaden dækket af forsikringen, vil det herefter være værkstedet der kontakter dit forsikringsselskab, og beskriver den skade der skal udbedres.

  • Når din skade på bilen er udbedret

Værkstedet vil kontakte dig igen så snart at din bil er klar. Når sagen er afsluttet, vil du modtage en henvendelse fra dit forsikringsselskab, hvor du kan se hvad det har kostet, hvor meget du evt. skal betale i selvrisiko og om det har betydning for prisen på din forsikring.

Kan det betale sig at anmelde en bule på bilen?

Svaret på dette vil afhænge af hvordan din forsikring er skruet sammen. Der er forskel på hvor høj en selvrisiko der er pr. skade og prisen for forsikringen vil ofte være afspejlet deraf. Hvis du har en selvrisiko på eks. 4000 kr. og det koster 2000 kr. at reparere en bule på bilen, vil det selvsagt være billigere selv at betale, frem for at benytte sig af forsikringen. Dette vil være i tilfælde, hvor der ikke er en modpart. Er der en modpart til skadesanmeldelsen, bør skaden altid anmeldes til forsikringsselskabet. 

Hvornår er skaderne så store, at bilen vurderes som totalskadet?

Når skaderne på bilen er så store at det vurderes, at det være dyrere at reparere bilen end at købe en tilsvarende, vil bilen oftest bliver vurderet som værende totalskadet. Der er fastsat nogle reparationsgrænser i registreringsafgiftsloven, der angiver at hvis bilens skade opgøres til mellem 65 og 75 procent, så vil du som ejer blive tilbudt en kontant erstatning for bilen. Opgøres skaden til mere end 75 procent af bilens handelsværdi, vil bilen blive erklæret for totalskadet. Her er der dog en såkaldt bagatelgrænse på 25.000 kr. Dette betyder at hvis skaden koster mindre end 25.000 kr., må værkstedet gerne reparere bilen. Her er det dog vigtigt at omkostningerne for reparationen ikke overstiger bilens værdi. Hvis skaden overstiger køretøjets værdi, vil der blive udbetalt en kontakterstatning fratrukket bilens skrotningsværdi.

admin-istratoren